Rok 2022


  • Chci se zúčastnit následujících akcí: (zaškrtněte)

  • Jak se mění spotřebitelské chování v důsledku rostoucích cen
    19. říjen 2022
    14:00 - 14:30